25.12.11

NATAL Lima Likur

INGIN DIAKUI tapi TIDAK MAU MENGAKUI..!

KERAGAMAN adalah nyata dan adalah sunatullah (suatu ketetapan Allah) serta ketaqwaan adalah derajat yang paling tinggi (mulia) di antara manusia yang berbeda-beda bangsa, suku, bahasa dan warna kulit...
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."  (Q49.13)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (Q30.22)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati (niat) dan amal-amal kalian." (HR Muslim) 
Allah azza wa jalla adalah Sang Pencipta dan satu-satunya zat (tidak 2, tidak 3 atau tidak banyak) yang berhak untuk diibadahi. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan...
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (beribadah) kepada-Ku." (Q51.56)
Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.  Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (Q112.1-4)


Wajib Baca!!!
►Non Muslim Harusnya Berterimakasih kepada Umat Islam

(Mereka) Ingin diakui tapi "tidak mau mengakui"!
Bukti nyata...
1 komentar:

  1. INGIN DIAKUI TAPI "TIDAK MAU" MENGAKUI
    Bukti nyata...
    https://www.youtube.com/watch?v=xKgfkk5QTGU

    BalasHapus